FANDOM


May isang tabak (espada) na nagtataglay ng di masukat na kapangyarihan. Iba ito sa mga pangkaraniwang sandata na likha ng mga tao sapagkat ito ay nauna pa sa lahat ng sandata. Hinulma at hinubog ito ng Bathalang Maykapal na magsisilbing gabay sa sangkatauhan.

Ang may nag-aalab na puso at katapangan lamang ang maaaring makatangan nito. Nasubukan na noon ang talim at talas nito na pumunit at pumugnaw sa karimlang nais balutin ang Santinakpan. Ngunit ngayon na mayroong mas matinding panganib na maaaring makawasak ng liwanag di lamang ng Santinakpan pati ang mga dimensiyon sa Sanlibutan. Mayroon kayang nilalang  na nagtataglay ng nag-aalab na puso at katapangang walang humpay upang kanyang mahawakan ang magiting na "Kampilan ni Bathala"?